Vigseln kommer att äga rum den 10 juni kl. 15:00 i Sinnenas Hus Borås.
Lokalen invigdes 1902 av dåvarande Borås Metodistförsamling och fick namnet Wesleykyrkan.
Lokalen har restaurerats och är idag en magnifik lokal med en fantastisk inredning.

För att ta sig till Sinnenas hus följer du vägbeskrivnignen här