O.S.A

Här anmäler du dig till vårt bröllop
(OBS! Glöm inte att lägga till person om du anmäler fler än en)

Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)
Ev. allergier (Om du inte har några så skriv Nej)